Spullen retour sturen

Herroepen

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepeingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepeingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping,maar u bent hiertoe niet verplicht. Het retouradres is  GSM-Secure Evenkamp 7 6041 PC Roermond.

Om het formulier voor herroeping te downloaden klikt u hier

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping, als u overeenkomst herroept , ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten(met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Retourneren

Retourneren is voor u gratis, na het insturen van een retourformulier sturen we u een email met een link om een retourlabel te downloaden. De retour wordt verzorgd door MyParcel / PostNL. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren , dan zijn de kosten wel voor u.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard , de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen , of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in voor een snelle afhandeling. Let op: De producten dienen niet gebruikt te zijn en in originele verpakking geretourneerd te worden (indien redelijkerwijs mogelijk). Ook vragen we u de orginele doos te verpakken in een andere doos. Plak geen stickers, plakband of adreslabels op de originele doos. Bij schade of gebruik kunnen wij kosten in rekening brengen voor de reele waardevermindering. We hopen op uw begrip. Mocht u twijfelen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. We zullen dan proberen een passende oplossing aan te bieden.

 Naar het retourformulier door hier te klikken 

 Naar het retourformulier